Lượt xem: 443
UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về viễn thông Iternet và sử dụng tần số vô tuyến điện
Sáng ngày 5/10/2011
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện