Lượt xem: 94
Hội nghị quán triệt, tuyên truyền phổ biến thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo huyện Mỹ Lộc.

  UBND huyện Mỹ Lộc vừa phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền phổ biến thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo cho cán bộ, công chức huyện,  xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Vũ Thị Kim phó chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

      
  Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải phó trưởng ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh Nam Định truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới của luật tín ngưỡng tôn giáo và việc cần làm ngay sau khi quán triệt luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Luật tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18.11.2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 1.12.2016. Luật tín ngưỡng tôn giáo được xây dựng nhằm thể chế hoá các quan điểm của Đảng và Hiến pháp 2013 nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Khắc phụ những bất cập, tồn tại của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo để đảm bảo hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; thể hiện trách nhiệm Quốc gia với việc thực hiện luật pháp Quốc tế… Luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 8 mục, 68 điều trong đó có 15 điểm mới so với pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định 92/2012 của Chính phủ. Luật có những thay đổi từ cách sử dụng từ ngữ, kết cấu các điều, khoản đến nội dung các quy định. Theo đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của tất cả mọi người và không bị giới hạn bởi quốc tịch, giới tính, độ tuổi. Điều này đã thể hiện đúng bản chất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người….

Hội nghị đã giúp các đại biểu thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Lãnh đạo và công chức theo dõi công tác tôn giáo các cơ quan, cán bộ chiến sỹ đội an ninh, đội xây dựng phong trào công an huyện, lãnh đạo các địa phương… nắm vững những điểm cơ bản và  những điểm mới của Luật nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc và tín đồ tôn giáo nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của công tác tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đảm bảo đến ngày 1.1.2018, Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện nghiêm túc trên địa bàn huyện./

                                                Tuyết Hạnh- Đài PT Mỹ Lộc

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện