Lượt xem: 26
Ngày 11 tháng 7 năm 2017 Đồng chí Nguyễn Việt Dũng chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc làm việc với Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc làm việc với Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội do TS Nguyễn Hồng Tịnh Phó CN làm trưởng đoàn tại C.Ty cổ phần tấm lợp Bạch Đằng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc làm việc với Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Đ\c: Nguyễn Việt Dũng chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc 
Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội do TS Nguyễn Hồng Tịnh Phó CN làm trưởng đoàn.

 Đoàn đi tham quan thực tế tại xưởng sản xuất của C.Ty cổ phần tấm lợp Bạch Đằng

               Đoàn đi tham quan thực tế tại xưởng sản xuất của C.Ty cổ phần tấm lợp Bạch Đằng

đoàn làm việc với  C.Ty cổ phần tấm lợp Bạch Đằng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !