Lượt xem: 64
Ngày 11 tháng 7 năm 2017 Đồng chí Nguyễn Việt Dũng chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc làm việc với Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc làm việc với Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội do TS Nguyễn Hồng Tịnh Phó CN làm trưởng đoàn tại C.Ty cổ phần tấm lợp Bạch Đằng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc làm việc với Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Đ\c: Nguyễn Việt Dũng chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc 
Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội do TS Nguyễn Hồng Tịnh Phó CN làm trưởng đoàn.

 Đoàn đi tham quan thực tế tại xưởng sản xuất của C.Ty cổ phần tấm lợp Bạch Đằng

               Đoàn đi tham quan thực tế tại xưởng sản xuất của C.Ty cổ phần tấm lợp Bạch Đằng

đoàn làm việc với  C.Ty cổ phần tấm lợp Bạch Đằng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện