Lượt xem: 133
Hội nghị triển khai công tác phụ nữ 6 tháng cuối năm 2017.

 

    Hội phụ nữ huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự chỉ đạo có đồng chí Vũ Đình Minh- PBT thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà phó chủ tịch hội LHPN tỉnh, cùng các đồng chí trong đoàn hội LHPN tỉnh Nam Định. dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo hội phụ nữ các xã, thị trấn trong toàn huyện.

     6 tháng đầu năm 2017, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền NQ Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, NQ đại hội phụ nữ các cấp. tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là NQ TƯ 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng ngăn chăn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát động tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia phong trào: toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đặc biệt phụ nữ Mỹ Lộc đã có nhiều việc làm cụ thể đóng góp tích cực trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Toàn hội đã triển khai có hiệu quả phong trào thực hành tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế, đến nay thông qua các kênh hội LHPN đã có 411 hội gia đình có mức sống trung bình mua bảo hiểm y tế; đóng góp ủng hộ 45 triệu đồng quỹ học bổng Hoàng Ngân, các hoạt động từ thiện nhân đạo được các cấp hội quan tâm….

     Phát biểu tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy; lãnh đạo hội phụ nữ tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm của cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn huyện. Đồng thời chỉ đạo hội phụ nữ huyện tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của hội, gắn với nhiệm vụ cụ thể trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; đặc biệt chú trọng phối hợp tổ chức thực hiện tốt phần việc phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2017 và những năm tiếp theo./

 

                                                 Đài phát thanh huyện Mỹ Lộc

      

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện