Lượt xem: 74
Hội LHPN huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

 

Sáng ngày 15/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVI. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh  - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nam Định; đồng chí Vũ Đình Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. dự hội nghị tập huấn còn có  170 đồng chí là ủy viên BCH Hội LHPN huyện; các đồng chí  chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên BTV, chi hội trưởng Hội LHPN các xã, thị trấn. .

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh quán triệt nội dung, tư tưởng cốt lõi, những điểm mới, giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Đinh  lần thứ XVI.

Đồng chí Trần Thị Đam- Huyện ủy viên  Chủ tịch Hội phụ nữ huyện đã trình bày nội dung bổ sung chỉnh sửa một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

Sau hội nghị tập huấn tại huyện, Ban thường vụ Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Đinh  lần thứ XVI tới 100% hội viên vào các kỳ sinh hoạt hội viên định kỳ./

                                 Đài phát thanh Mỹ Lộc

 

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !