Lượt xem: 77
Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 Học tập phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm nay, kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam trong không khí  cả nước đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước, thực hiện NQ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với những người làm báo trong cả nước, những người làm báo nói huyện Mỹ Lộc đều hướng về  kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.2017. Thanh niên là tờ báo cách mạng đầu tiên do Bác Hồ sáng lập và chủ bút đã làm tròn sứ mệnh là chuẩn bị về lí luận, tổ chức, tập hợp những lực lượng yêu nước và cách mạng tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

      Đã qua hai thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam ngày nay có hàng nghìn nhà báo chuyên nghiệp và hàng trăm ấn phẩm với các chủng loại phong phú, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống tinh thần, văn hóa, nâng cao dân trí và phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một Nhà báo cách mạng vĩ đại. Sự nghiệp cách mạng và cuộc đời của Bác luôn gắn với báo chí. Đề tài viết báo của Bác là tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với ham muốn tột bậc của Người là làm cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành. Bác đã dùng báo chí làm phương tiện đấu tranh cách mạng và phục vụ nhân dân, đoàn kết nhân dân và nhân loại để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.  

 Học tập và làm theo tấm gương của Bác, những người làm báo ở Mỹ Lộc ra sức nghiên cứu tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, không ngừng tu dưỡng rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng người làm báo, tinh thông chuyên môn nghề nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực trong cuộc cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm… phấn đấu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhà báo là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, cây bút và trang giấy là vũ khí trong đấu tranh phò chính, trừ tà, phục vụ lợi ích cách mạng, phục vụ nhân dân. Đài phát thanh huyện Mỹ Lộc những năm qua, luôn duy trì sản xuất 6 chương trình trên tuần, hàng tuần đều có chương trình của đài xã phát trên sóng đài huyện, hàng tháng có chương trình đài huyện phát trên sóng đài tỉnh. Mỗi chương trình có từ 7-9 tin, bài. Số tin bài có trên 50% tin từ cơ sở phản ánh các hoạt động thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa, công tác an ninh quốc phòng…đặc biệt trong thời gian qua, phóng viên đài huyện đã tập trung viết nhiều tin bài về việc quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; tiếp tục tuyên truyền việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương IV khóa XI, tiếp tục thực hiện NQ TƯ IV khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ., tăng cường tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất hướng về Biển đảo thân yêu của Tổ Quốc, đặc biệt những tháng đầu năm 2017 tập trung tuyên truyền các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Mỹ Lộc 1.4.1997- 1.4.2017. Tiếp tục tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đưa tin kịp thời các hoạt động thi đua của các ngành địa phương, đơn vị...với tổng số hàng ngàn lượt trong đó có hàng trăm tin thu thanh trực tiếp từ cơ sở.

        Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.6. Trong không khí phấn khởi của cả nước đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng, kỷ niệm lần thứ 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người thầy vĩ đại của báo chí Cách mạng Việt Nam. Những người làm báo nói huyện Mỹ Lộc quyết tâm hơn nữa tính chiến đấu của báo chí trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Thực hiện tốt vai trò cổ vũ động viên những con người mới, nhân tố mới những tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện 1.4.1997- 1.4.2017./

                             Tuyết Hạnh- Đài phát thanh Mỹ Lộc

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện