Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Trần Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; tham dự Hội nghị có đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy.

 


Năm 2017,
phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ Lộc đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và có sự đổi mới, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật là đã làm tốt công tác tham mưu kiện toàn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; Xây dựng và triển khai thực hiện quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cá nhân cán bộ Có được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Tổ chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 
(Đ/c Trần Minh Thắng – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy 
phát biểu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Thắng – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới cần tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho phù hợp với tình hình mới và thực tiễn địa phương để thống nhất thực hiện trong toàn đảng bộ huyện.

 


(Đ/c Lê Quang Huy – UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức)

 


(Các đại biểu về dự, phát biểu ý kiến tham luận với Hội nghị)

 


(Các đại biểu về dự, phát biểu ý kiến tham luận với Hội nghị)

 


(Các đại biểu về dự, phát biểu ý kiến tham luận với Hội nghị)
 


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy và các ý kiến tham luận của Hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy - UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy xác định: bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trước mắt cần
rà soát các chỉ tiêu năm 2018 và của nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu và tháo gỡ khó khăn, đồng thời xử lý, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao năng lực tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật tài liệu; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

 

 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 375
  • Trong tuần: 2453
  • Tất cả: 88480
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện