Huyện Mỹ Lộc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid -19

Sáng ngày 07/9/2021 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 huyện Mỹ Lộc đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid – 19 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trên địa bàn.

Một số hình ảnh

 

VŨ NAM - TTVH

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định